Visjon og misjon


I mer enn 20 år har vi innredet hundrevis av kontorarbeidsplasser, og vet derfor hva som fungerer.

Ved å holde oss oppdatert på ergonomiske produkter kan vi alltid hjelpe deg og dine kollegaer med de beste løsningene.

Vi innretter arbeidsplassen slik at du sitter ergonomisk riktig uten å måtte tenke på det.

Samtidig gir vi gode råd om hvordan du kan oppnå mer variasjon og bevegelse i en ellers stillesittende hverdag.

Bedre ergonomi forebygger smerter hos den ansatte, noe som til syvende og sist skaper mer arbeidsglede!

Kontakt oss i dag for en bedre arbeidsplass i morgen!Visjon


Ergopartnerens visjon er å være norske bedrifters foretrukne leverandør og partner innen ergonomisk design og optimalisering av IT-arbeidsplassen

Samtidig ønsker vi å være en god og attraktiv arbeidsplass hvor det er stor arbeidsglede.Misjon

Vi jobber hardt hver dag for å skape arbeidsglede på norske IT-arbeidsplasser!

Vi gjør dette ved å arrangere arbeidsplassen slik at ansatte minimerer og fjerner alle de typiske kontorskadene.

Vi tar utgangspunkt i eksisterende arbeidsplasser, og organiserer dem slik at kundene våre får en maksimal avkastning på innvesteringen som allerede er gjort.

Videre har vi en rekke gode løsninger for å optimalisere sikkerheten, slik at vi oppnår gode arbeidsplasser.

På den måte oppnås:

- færre sykedager

- økt produktivitet

- ... og ikke minst flere arbeidsplasser!

 

Vi er kjent for høy troverdighet, høyt servicenivå og omfattende kjennskap til ergonomiske produkter og ergonomi generelt.

 

Dette er noe vi lever opp til!