2 produkter

2 produkter

Trådløse RollerMouse

En trådløs RollerMouse betyr mye større frihet. Rullemusene herunder er alle ergonomiske. Fordi pekeutstyret ikke skal tilsluttes med ledning, får brukeren økt fleksibilitet.