20 produkter

20 produkter

Variér

I over 10 år har norske Variér designet og produsert stoler, som beveger seg sammen med kroppen. Bevegelse er Variérs nøkkelord, og basis for hele designtanken. Variér ønsker å utfordre standardtenkning i forhold til å sitte. De vil inspirere til nye sittestillinger og vaner, som gir brukerne et sunnere liv og bedre helse. Stolene skal gi frihet til å bevege kroppen. Variér er veldig opptatte av kvalitet, og alle stolene deres har blitt testet og sertifisert for både sikkerhet og holdbarhet.